Üye Girişi Şifremi Unuttum VEYA

Universel Dictionary English English Turkish

Over 25.000 references selected from today's English Günümüz İngilizcesinden seçilmiş 25 binden fazla açıklama Pronunciation of words in both Unicode symbols and Turkish Hem Unicode sembolleri hem Türkçe fonetik telaffuz Common differences between British and American English İngiliz ve Amerikan İngilizcesi arasındaki yaygın farklar Common abbreviations used in English and Turkish İngilizce'ye Türkçe'de kullanılan yaygın kısaltmalar The most common 300 phrasal verbs En yaygın 300 deyimsel fiil Words denoting male and female Erkek ve Dişil sözcükler Daily life pictural guide Günlük yaşam resimli kılavuzu Time periods, intervals Zaman dilimleri ve dönümleri SMS language in English İngilizce kısa mesaj dili International organizations Uluslararası örgütler Irregular verbs Kural dışı fiiller Homophones Sesteş sözcükler Root words Kök sözcükler